Друго

Преглед на интелигентно заключване на Kwikset Halo Wi-Fi

Солидна, макар и доста скъпа, интелигентна ключалка, която включва сензорен екран и ключалка с възможност за пренабиране.

Прочетете Повече